Uspešna lokalna inicijativa – parkirališta za bicikle ispred zgrade

Intervju sa predsednikom skupštine stanara zgrade #40 u ulici Cara Dušana, povodom uspele inicijative za postavljanje kvalitetnih parkirališta za bicikle.