Sugestije za projekat Savapark

Gradska uprava grada Šapca je pre neki dan publikovala strateški dokument o planiranom uređenju vrlo zanimljivog pojasa zemljišta između grada i reke Save. Projekat je inspirativan i ambiciozan, i predviđa “izgradnju” velike i šarolike parkovske površine sa ograničenim pristupom za motorni saobraćaj, i ozbiljnom mrežom pešačkih i biciklističkih staza. Iznosimo nekoliko sugestija i primedbi na […]

Još malo promocije

Možda ste primetili našu malu izložbu na Starom gradu, za vreme trajanja letnjeg festivala? Pored izloženih fotografija, izložba je „pozivala“ na naše mesečne vožnje kojima već više od godinu dana zajedno promovišemo bicikliranje kao idealan način kretanja kroz naš grad. Istovremeno, na oglasnom panou između glavnog trga i šetališta, predhodni baner osvežili smo novom porukom – […]