Foto konkurs – Biciklom kroz Šabac

Pozivamo vas da učestvujete u našem foto konkursu na temu „Biciklom kroz Šabac“! Pokažite nam svoje viđenje bicikla kao prevoznog sredstva kroz naš grad. Tema je dosta široka – u obzir dolaze svi gradski prizori u kojima je prisutan bicikl. Tehnički kvalitet fotografije neće biti od presudnog značaja (pri žiriranju), što znači da možete koristiti […]