Šta o biciklističkoj infrastrukturi u Šapcu propisuje PGR?

Plan generalne regulacije (PGR) grada Šapca, između ostalog, donosi i članak o biciklističkoj infrastrukturi u gradu. Biciklistička infrastruktura Izrazito povoljna konfiguracija terena i navike stanovništva da koriste bicikl kao prevozno sredstvo su svakako dobar preduslov da se biciklističkom saobraćaju obezbedi neophodan prostor u gradskom urbanom području Šapca. Istraživanjima je utvrđeno da se na sledećim koridorima […]