Zona 30

Zona 30 je deo puta, ulice ili naselja u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h. Zona 30 mora biti obeležena propisanom saobraćajnom signalizacijom. – ZoBS Ove zone su korisne iz više razloga. Manja brzina = veća bezbednost učesnika u saobraćaju. Gradovi su živa mesta, sa velikom koncentracijom ljudi i „tačaka od interesa“, pa je […]